Familiegeschiedenis

Vooraf (= stand van zaken op donderdag 10 november 2022)

Raratonga. De Zingende Ziel der Dingen. Twee levens en een liefdesjaar in brieven. Een familiegeschiedenis.

Na “Drieman“, de vierde graphic novel van mijn jongste zoon Wide Vercnocke (2020) over het familieverleden en de impact daarvan op hem is dit mijn eerste “worp” hierover, na zeven jaar graven in zowel papieren als digitale familie- en andere archieven wereldwijd: de biografie van mijn ouders, Nand (Ferdinand Vercnocke) en Sim (Sim Wolfs)


De website hou ik nog gesloten, want  na zeven jaar nog steeds een “work in progress”. Enkel een voorpagina met drie video’s: een trailer van het project en twee documentaires  (Nand in Weimar 1941 en bij de massagraven van Katyn 1943) zijn daar te bekijken.

Wel staan er een tiental andere hoofdstukken ‘openbaar’ die je hieronder kan vinden (daar ook een inhoudstafel van de website).
De website telt 275 afzonderlijke webpagina’s (400 met de liefdesbrieven) zoals deze. Uitgeprint zijn dat meer dan 1000 bladzijden.

Trailer:

Eventueel geïnteresseerde uitgeverijen, productiefirma’s, etc. kunnen mij contacteren via rombout@vercnocke.com.

Dit is geen “officiële” biografie, dat laat ik over aan, misschien ooit, een ‘gediplomeerd’ historicus of een doctoraatsstudent.
Ik vertrek vanuit opvallende vondsten uit het familiearchief, die vaak nog geen daglicht zagen, en die dan gelinkt worden aan het leven van mijn ouders op dat moment.
Ik werp er mijn licht op, ik vergroot uit, ik speur en ga op zoek, maar altijd vertrekkend vanuit feiten die gecheckt en gedubbelcheckt worden, ondanks mijn betrokkenheid als “zoon”.
En misschien kan dat dan weer een hulpbron zijn voor latere onderzoekers.

Het is ook geen “afgewerkt product” zoals een boek, maar zie dit als een  moederschoot waaruit een kind geboren wordt, een kind dat naar volwassenheid groeit, en dat nooit “stil” staat, soms herken je in het kind al de volwassene, soms in de volwassene het kind niet meer.
Zeker in dit geval omdat ik de biografie van mijn ouders schrijf.
Ik heb deze website niet voor niets de naam WOMB gegeven. 

In een boek heb je voetnoten, op een website links, aan jou de keuze om door te lezen, of af te dwalen in de bronnen (die ik grondig heb nagekeken, maar correcties zijn altijd welkom, evenals suggesties of mij onbekend materiaal).

Voor deze website gebruik ik het eenvoudige WordPress thema “Twenty Seventeen“.

Zoals het past is er ook een dankwoord en  een oproep aan de politiek in verband met archiefonderzoek.

Veel leesplezier alvast, een welkom in mijn Womb.


Het verhaal van Nands geboorte (1906) in zijn eigen woorden:

Geboorte Nand

Het verhaal van Hendrik, vader van Nand, die in november 1914 een geallieerd konvooi naar de haven van Zeebrugge loodst, “Attack on Zeebrugge”:

1914. Hendrik Vercnocke als loods

“De Dagtocht”, dichtbundel van Sim, gepubliceerd in 1939:

De Dagtocht

Een hoofdstuk waar Nand centraal staat en dat vertrekt van een gecensureerde brief uit 1945 die hij ontving in gevangenschap. Beschreven wordt de weg naar ontcijfering van ‘wat niet door Nand gelezen mocht worden’ (longread met heel wat extra info, o.a. over alle gezinsleden):

Een ingrijpen van hogerhand

Een hoofdstuk waar Sim centraal staat en waarin de oorsprong wordt gezocht van een citaat dat ze vaak in de mond nam maar waarvan ze niet meer wist waar het vandaan kwam of wie het geschreven had. De weg naar de onthulling van het auteurschap van dit citaat leidt o.a. naar Engeland, Italië, Indië en zelfs Australië en begint in de Gevangenis van Vorst, september 1947 met een zijsprong naar de Gevangenis van Merksplas waar Nand geïnterneerd was (longread met heel wat extra info):

Oh! To Escape! Het motto van Sim

Overzicht van de gevangenissen waar Nand verbleef tussen september 1944 en september 1949:

Nand 1944-1949: De Gevangenissen

Bezoek aan het Gevangeniskerkhof te Merksplas en voorlezing van het gedicht dat Nand er schreef in 1948:

Gevangeniskerkhof te Merksplas

Overzicht van de aanhoudingen in het gezin van Sim tussen september 1944 en augustus 1948:

Sim 1944-1948 – Familie: aanhoudingen en interneringen

Ingescande versie (e-book) van het Celdagboek van Nand (manuscript):

Poëtisch Celdagboek Nand 1944-1949

Nooit gepubliceerd manuscript van een dichtbundel van Nand met mooie pentekeningen, ieder gedicht begint met een kunstig ontworpen kapitaal die de inhoud van het gedicht illustreert. Een monnikenwerk. Alle gedichten verschenen later in gedrukte versie in andere bundels. Ontworpen in de gevangenis van Merksplas, 1948-1949 en verzameld uit het “Poëtisch Celdagboek“, de symboliek en thematiek verwoorden de penibele situatie waarin Nand zich bevindt.
De bundel moest verschijnen onder het pseudoniem “Albert B(r)aecke”, omdat Nand niet onder zijn naam mocht publiceren. Nands vader had één en ander genoteerd (zie voorpagina) en meegenomen:

Sebastiaan aan den staak

De akten van beschuldiging (1946- 1948) voor Nand en Sim:

Akten van beschuldiging

De eerste liefdesbrief van Nand aan Sim uit augustus 1950. De ondertitel van de biografie RARATONGA: “De Zingende Ziel der Dingen” komt uit deze brief. Daaronder, twee dagen verder, het antwoord van Sim. Honderd brieven en een jaar later volgde het huwelijk:

De Liefdesbrieven. Het begin.

Laudatio uitgesproken door Anton Van Wilderode in 1987 bij de 80ste verjaardag van Nand:

Laudatio Anton Van Wilderode

Overzicht van het werk van Nand als kunstschilder:

Nand schilderkunst 1950-1989

Masterscriptie KUL 2019 over het proces van Nand in eerste aanleg (1946) en in beroep (1948):

Een geval van Vlaamse literaire collaboratie voor de krijgsraad

Inhoudstafel (=sitemap) Website “Raratonga”:

Raratonga